İş Hayatı 101

FİNANSAL TABLOLARI ANLAMA VE YORUMLAMA

Katılımcıların, makro bazda, bir şirketin fin...

İNCİ AKADEMİ

Satış, Pazarlama ve İnovasyon

Değişen rekabet ve algılanan yeni hizmet anla...

İNCİ AKADEMİ

Sunum Teknikleri

Çeşitli kademelere iç ve dış müşterilere ikna...

İNCİ AKADEMİ